Disco Libro Cadáver Exquisito Vero Pérez

2020

Ilustración para Chula the Clown

2019

Video animación con la orchestra 24 Cuadros

2018

Video animación para Natalia Lafourcade

2018